Живея. Мисля. Пиша.

Джон Стот за Библията

Надявам се скоро да успея да завърша поредицата от бележки за блога, които нахвърлям напоследък във връзка с различни дебати около естеството и тълкуването на Библията. Междувременно обаче отправям предизвикателство. Току-що прочетох няколко думи от Джон Стот  за Библията.

В същността си християнският възглед за Библията е триединен. Свещените писания произхождат от Бога, фокусират се върху Христос и са вдъхновени от Святия Дух. В този смисъл най-доброто определение за Библията е също триединно: “Свещените писания представляват свидетелството на Отца за Сина чрез Святия Дух”.

      Из John Stott, The Bible: Book for Today (Inter-Varsity Press, 1982), p. 36.


Какво мислите? Съгласни ли сте с това определение? Какво му липсва или пък бихте променили?