Живея. Мисля. Пиша.

Перспективи към ап. Павел

Рембранд - "Св. Павел в затвора" (виж http://www.artbible.info/art/large/460.html)

Рембранд – “Св. Павел в затвора” (виж http://www.artbible.info/art/large/460.html)

Начинаещия богослов може да познаете по увереността, с която говори за дадени доктрини или гледища като единствено правилните, което се разбира от само себе си. Той или тя обикновено се изненадват, ако споделите различна позиция по дадения въпрос. А ако са чували за нея, автоматично приемат, че са наясно с мотивите ви да защитавате въпросното гледище. Знам го, защото и аз съм начинаещ богослов.  😆

В действителност, в областта на богословието има твърде малко безспорни истини, а зад повечето доктрини и гледища, които са приети за ортодоксални, стоят множество алтернативни възгледи с повече или по-малко стабилна аргументация. Именно тези разногласия и спорове правят богословието като научна специалност интересно и заниманията с него актуални.

Едни от най-бурните дискусии в съвременното богословие се водят около личността и най-вече писанията на ап. Павел. Предмет на ожесточени спорове са религиозния и социален контекст, в който апостолът е писал и положил основите на християнското богословие, както и влиянието, което този контекст е упражнил върху формирането на неговите идеи. Участници в тези спорове са не само богослови от различните протестантски традиции, но също и католици, православни, юдеи и историци на християнството. През последните тридесет години т. нар. “нова перспектива към ап. Павел” (New Perspective on Paul) повдига въпроси относно много аспекти на павловото богословие, които преди са смятани за повече или по-малко ясни. Разбира се, това не е единственото ново течение, което предлага нов прочит на павловото творчество, но може да се каже, че получи най-голям отзвук сред евангелистите и протестантите като цяло.

Four Views on the Apostle Paul front coverДнес разбрах, че с идеята да послужи като въведение в тези спорове, през юли 2012 г. издателство Zondervan планира да издаде книгата “Four Views on the Apostle Paul” (Zondervan, 2012). Тя е част от поредицата Counterpoints, която има за цел да представя различни гледища по актуални въпроси в богословието. Книгата е под редакцията на Майкъл Ф. Бърд, който е преподавател по богословие и Нов Завет в Crossway College (преди: Bible College of Queensland), Брисбейн, Австралия. Представени са четири гледни точки: католическа, юдейска, реформистка и една, която взима предвид предизвикателствата на новата перспектива към Павел, но претендира да надскача нейните ограничения. Както е обичайно за формата на поредицата, всяка гледна точка е представена от именит поддръжник. Католическата перспектива е представена от Люк Тимъти Джонсън, професор по Нов Завет и произход на християнството в Candler School of Theology, Emory University, Атланта, Джорджия, САЩ. Гледната точка на юдеизма е представена от Марк Д. Нанос, стипендиант-изследовател в Rockhurst University, йезуитски университет в Канзас сити, Мисури, САЩ. (Между другото, Марк Нанос е автор на увода и бележките към Посланието към римляните в The Jewish Annotated New Testament, за който писах съвсем скоро.) За представител на реформистката гледна точка е избран Томас Р. Щрайнър, професор по Тълкуване на Новия Завет в The Southern Baptist Theological Seminary, Луисвил, Кентъки, САЩ. А трудната роля да представи перспективата на онези, които стъпват върху раменете на новата перспектива към ап. Павел, но надскачат нейните ограничения, има Дъглас Кембъл, преподавател по Нов Завет в Duke Divinity School към Duke University, Дърам, Северна Каролина, САЩ.

Преглеждал съм няколко от заглавията в поредицата Counterpoints и наблюденията ми са, че са удачни като четивно въведение в дадена област, но не бива да се очаква, че различните позиции са представени адекватно или пък еднакво добре. Изборът на представителите не винаги е удачен, а и не всеки богослов е в състояние да представи своята гледна точка адекватно в сбита форма. Обикновено темата се въвежда с есе от редактора (или редакторите) на книгата, след което всяка страна излага своите позиции в отделна глава, а останалите предлагат своите критики в по-кратки текстове след всяка глава. Накрая редакторът предлага някакво обобщение.

Засега не разполагам със съдържанието на “Four Views on the Apostle Paul”, но от представянето на страницата на издателството, както и от дългичкия видео клип по-долу, става ясно, че четиримата специалисти излагат своята гледна точка към идеите на ап. Павел относно такива ключови въпроси като спасението, значимостта на Христос, и визията на ап. Павел за църквите. Трябва да призная, че две от гореизброените имена срещам за първи път – Марк Нанос и Дъглас Кембъл. Томас Щрайнър и Люк Тимъти Джонсън обаче са водещи специалисти в областта и едни от най-способните представители на своите традиции. Затова очаквам с нетърпение излизането на този том като интересно уводно четиво.

По-долу може да изгледате един клип (на английски език), в който – в рамките на около 13 мин. – Майкъл Бърд, Томас Щрайнър, Марк Нанос и Дъглас Кембъл представят целите на книгата като цяло, своя подход и същността на своята гледна точка.


Watch this video on YouTube.


Ако всичко това ви е ново, може би най-добрата отправна точка за разбиране на съвременните дебати относно ап. Павел е сайтът The Paul Page. Той съдържа множество статии, които представят различните страни в този дебат, както и препратки към много други материали. Задоволително сбито изложение на споровете около Новата перспектива към ап. Павел пък може да прочетете в Theopedia.

Ако пък вече сте запознати донякъде с тези дебати, ще се радвам да споделите своите впечатления и гледната точка, от която изхождате.