Живея. Мисля. Пиша.

Записки по Битие

Интересувам се от книгата “Битие” (в Библията) вече повече от пет години. В общи линии познавам историите в нея още преди да съм можел да чета. Чел съм я цялата повече от пет пъти (не знам точно колко). Но специално започнах да й отделям внимание едва през последното десетилетие. Това разбира се съвпада и с началото на по-сериозния ми интерес към християнското богословие изобщо. Както мнозина други, аз също смятам, че коректното разбиране на първата книга в библейския канон има значение за цялостното разбиране и на останалата част от Свещените писания на християнството.
esvsb-feature С това предисловие започвам нова поредица в блога си. Наричам я “Записки по Битие” и в нея ще записвам наблюдения от всекидневното си изучаване на тази библейска книга. В началото поне ще използвам за основа на бележките си English Standard Version Study Bible (Crossway, 2008). Вече коментирах във Facebook, че намирам бележките и спомагателния апарат в това издание на Библията за най-информативните и задълбочени досега. А смея да твърдя, че познавам повечето сериозни “учебни” Библии на англоезичния пазар. Разбира се, не съм съгласен с всички становища на редакторите на ESVSB, но това би трябвало да се разбира от само себе си. Използвам я като отправна точка, заради привлекателния формат и относителната информативност. Със сигурност ще включа наблюдения и от други коментари, речници и материали, които хвърлят светлина върху конкретни въпроси. В тази връзка, преди време вече публикувах повърхностни бележки върху четенето на “Битие” в най-общ план. Не след дълго ще публикувам и начална библиография, която впоследствие ще доразвивам.
Днес ще започна с хронологична таблица на събитията описани в Стария Завет. В следващите дни ще продължа с повече съображения конкретно относно датирането на изхода на израелтяните от Египет. Постепенно от общи и конкретни въпроси на старозаветната хронология изобщо ще преминем към увод към книгата “Битие”. Представям ви хронологическата таблица, която е публикувана в ESVSB. Редакторите уточняват, че:

“Датировката, която следва, е приблизителна и се основава на съпоставянето на дати между Библията и други древноизточни извори (предимно асирийски списъци на възкачванията на владетели, вавилонски списъци на царете или египетски исторически извори). Често определена датировка из Асирийската и Вавилонската империи може да се удостовери чрез източници, които разказват за контактите между тези две страни.” (стр. 32)

От патриарсите до съдиите (2166 – 1030 г. пр. Хр.)
1446 г. пр. Хр.
(ранна датировка на Изхода)
1260 г. пр. Хр.
(късна датировка на Изхода)
Авраам 2166-1991 г. пр. Хр. 2000-1825 г. пр. Хр.
Исаак 2066-1886 г. пр. Хр. 1900-1720 г. пр. Хр.
Яков 2006-1859 г. пр. Хр. 1840-1693 г. пр. Хр.
Йосиф 1915-1805 г. пр. Хр. 1749-1639 г. пр. Хр.
Раждане на Мойсей 1526 г. пр. Хр. 1340 г. пр. Хр.
Изходът 1446 г. пр. Хр. 1260 г. пр. Хр.
Странствания из пустинята 1446-1406 г. пр. Хр. 1260-1220 г. пр. Хр.
Навлизане в Ханаан 1406 г. пр. Хр. 1220 г. пр. Хр.
Период на съдиите от 1375 до 1050-1030 г. пр. Хр. от 1210 до 1050-1030 г. пр. Хр.
Обединената монархия (1050 – 931 г. пр. Хр.)
Датировка
Забележки
Царуване на Саул от 1050-1030 до 1010 г. пр. Хр. В еврейския текст липсват числа относно възрастта на Саул и продължителността на царуването му (виж Първа книга на царете, 13 гл., 1 ст.)*
Царуване на Давид 1010-971 г. пр. Хр.
Царуване на Соломон 971-931 г. пр. Хр.
От разделената монархия до заточението (931 – 586 г. пр. Хр.)
Разделяне на царството 931 г. пр. Хр. Тук ESVSB препраща към други две таблици:
1) Разделеното царство: юдови царе
2) Разделеното царство: израилеви царе
(На този етап те не представляват пряк интерес за това изследване, така че ще си запазя правото да ги възпроизведа по-късно. С надлежните препратки, разбира се.)
Сироефремска война 740-732 г. пр. Хр. Факей (Израил) и Расин (Самария) упражняват натиск върху Йотам и Ахаз (Юда) да се присъединят към съпротивата им срещу Теглат-феласар III (Асирия)
Падането на Самария (Израил) 722 г. пр. Хр. Салманасар V (727-722 г. пр. Хр.) и Саргон II (722-705 г. пр. Хр.) в Асирия
Реформите на Йосия 628 г. пр. Хр.
Битката при Кархемис 605 г. пр. Хр. Даниил и тримата му приятели са заточени във Вавилон
Нападението срещу Йерусалим 597 г. пр. Хр. Навуходоносор II отвежда със себе си пленници във Вавилон, включително Йоаким и Йезекиил
Падането на Йерусалим (Юда) 586 г. пр. Хр. Навуходоносор II от Вавилон
Завръщане от заточението (539 – 445 г. пр. Хр.)
Падането на Вавилон 539 г. пр. Хр. Кир от Персия (539-530 г. пр. Хр.)
Първо връщане на изгнаници в Йерусалим 538 г. пр. Хр.
Начало на възстановяването на храма 536 г. пр. Хр.
Храмът е завършен 516 г. пр. Хр. Дарий I (522-486 г. пр. Хр.)
Естир в двореца на Ксеркс 478 г. пр. Хр. Ксеркс I/Асуир (485-464 г. пр. Хр.)
Второ връщане на изгнаници в Йерусалим под предводителството на Ездра 458 г. пр. Хр. Артаксеркс I (464-423 г. пр. Хр.)
Трето връщане на изгнаници в Йерусалим под предводителството на Неемия 445 г. пр. Хр.

* На това място ESVSB пояснява в бележка под линия, че вероятната датировка на началото на царуването на Саул е изчислена въз основа на други данни в Стария Завет: напр. възрастта на Давид при възкачването му на престола и продължителността на царуването му (Втора книга на царете, 5 гл., 4-5 ст.); възрастта на Исвостей, когато става цар (Втора книга на царете, 2 гл., 10 ст.); и вероятната възраст на Йонатан спрямо тази както на Исвостей, така и на Давид, след като приемем за даденост, че Йонатан е първородният син на Саул (Първа книга на царете, 14 гл., 49 ст. и 31 гл., 2 ст.) и е бил поне на двадесетгодишна възраст, когато е представен като военачалник в началото на царуването на Саул (Първа книга на царете, 13 гл., 2 ст.).
Дори бегъл поглед върху горните таблици повдига много въпроси:

 1. Как точно е удостоверена всяка от посочените датировки?
 2. Доколко можем да сме сигурни в точността или достоверността им?
 3. Има ли алтернативни становища и какви са те?
 4. С кои важни събития от човешката история можем да съпоставим горните дати и какво е значението им за разбирането на библейския текст?

На тези въпроси и аз се надявам да намеря отговор в по-нататъшното си изследване.

 • Андрей Неделчев

  Богоизбрани, на база на какви авторитетни (peer-reviewed) изследвания правиш своите радикални декларации?

 • Андрей Неделчев

  Не че не знам отговора на това, което те питам, но заради читателите… :-)

 • Андрей Неделчев

  Под препратката към горната публикация в http://svejo.net (http://svejo.net/home/link_summary/353018-Zapiski-po-Bitie) потребителят http://svejo.net/profile/1205/ преди 10 дни ме попита:

  "не ме разбирай погрешно, но имам следния въпрос кога и къде смяташ, че е живял адам?"

  Аз отговорих (преди 9 дни):

  "Благодаря за въпроса. На този етап отговорът ми е: "Нямам представа." :-) От това, което съм чел досега явно има доста основания да приемем, че човечеството се е появило някъде в Плодородния полумесец на Близкия изток, така че може би Адам е живял там. А кога, действително нямам представа. Няма да се изненадам един ден да установим, че е било преди доста повече от няколко хиляди години, но от друга страна – кой знае. Библейският текст относно сътворението позволява различни тълкувания. По този въпрос нямам окончателно мнение.

  Защо питаш?"

  На което, той е отговорил с вдигнат палец. :-)

 • Андрей Неделчев

  Богоизбрани, бих предпочел да се представиш с реалното си име, а не с този псевдоним. Криенето зад псевдоними издава несериозност.

  Никоя от декларациите ти не ме плаши. Ако трябва да съм искрен, по-скоро будят насмешка. Все пак, не искам да подхождам предубедено, така че просто задавам поясняващи въпроси.

  На първо място, какво имаш предвид като казваш, че "самата датировка преди Христа е абсурд" и "не трябва да се използва"? Искаш да кажеш, че всички датирания преди 1 г. сл. Хр. са радикално грешни, или че самото разделение на "пр. Хр." и "сл. Хр." е неуместно?

  Второ, когато казваш, че времето "трябва да се брои от изгонването от Рая", как точно предлагаш да направим това? Да разбирам ли, че използваш годините посочени в родословията в книгата "битие"? Но нали и там са посочени годините на живота на Адам, а според теб времето преди изгонването и след него "е съвсем друго"? Читателят остава с впечатление, че "Битие" посочва реалната възраст на Адам от рождението му. Ако е така, ние в действителност не знаем кога точно се е случило изгонването, така че не можем да използваме твоята отправна точка. Как точно се справяш с този проблем?

  Твърденията "в рая на небето времето е съвсем друго" и "в рая няма време" засега остават твои голи (непотвърдени) становища. Затова попитах (и продължавам да питам): "на база на какви авторитетни (peer-reviewed) изследвания правиш своите радикални декларации?"

  Изказването "Аз единственното датиране в Библията което намерих е именно от Адам. Това че някои другари за измислили посочваната от вас е достойно за уважение усилие, но доста не Библейско, недоказуемо и ползвано за измами." също засега остава само твое лично мнение, за което до този момент не съм видял никакви аргументи или сериозни научни основания.

  Мнозинството специалисти (изследователи на Стария Завет с академични титли от престижни университети и с авторитет в съответните научни среди) смятат, че родословията в "Битие" съдържат пропуски между поколенията. Това е типично за родословията от онова време и по никакъв начин не пречи на историчността на библейските материали, нито пък подронва целта за посочването им. Дори и с пропуски, те все пак успяват да очертаят основната родствена нишка. (Скоро ще пиша повече за това тук, а тези дни ще започна да изброявам и трудовете, които съм чел или чета в момента, и на които се опирам.) Във всеки случай, при това положение е абсурдно да се опитваме да ги използваме за точно датиране на историята на човечеството.

  Като начало можеш да хвърлиш един поглед на първа глава от книгата на Tremper Longman III – "How to Read Genesis". Главата се казва "Understanding the Book of "Beginnings"" и можеш да я четеш online тук: http://books.google.com/books?id=SKEJ3kT7S2kC&pg=PA89&lpg=PA89&dq=Genesis+chronology+dating&source=bl&ots=UDaWjfV2BW&sig=nOKGQXphVclV0L8Da2w0tVF-jK0&hl=en&ei=G2CeSsPwOKP0nQOYxNHLAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3#v=onepage&q=Genesis%20chronology%20dating&f=false

  Нямам нищо против да изложиш теориите си, но го прави обосновано.

  П.П. Между другото, от Facebook вече знам кой си, така че спокойно можеш да продължиш да използваш псевдонима си. :-)

 • rado76

  Току що прегледах първата глава от "How to Read Genesis", която посочваш. Според мен предлага стандартен и балансиран подход като материала е добре структуриран и адаптиран към конкретната книга. Аз също бих я препоръчал на хората, които се интересуват от Битие.
  Благодаря за препратката.

 • Joro

  Понякога ми е много чудно относно някои неща при датирането на събития. Признавам, че още не съм си ги изяснил напълно … дори и не съм сигурен дали ще ги разбера някога. Мисля, че Библията нарочно не се занимава с това.

  Та, чудно ми е, че когато намерят някой надпис или артифакт със значимо религиозно значение (урната на Яков, урната на еди-кой-си) датата се определя въз основа въглеродният (с-14) анализ и се доказва, че е от важна значимост за да се докажат определени неща свързани с историческата достоверност на Библията.

  Обаче, при използването на този същият метод, се оказва, че някои процеси са станали … преди милиони години. В такъв случай, християните, които са разчитали на този метод в първия случай, сега го отхвърлят. Странен парадокс, не мислите ли?

  Разбирам, че този метод не е абсолютно точен …
  За гореспоменатият метод, прочетете тук: http://www.allaboutarchaeology.org/carbon-dating.htm

 • Marto (Poliandyr)

  Здравей, Анди!

  Сега чак погледнах таблицата, която предлага ESVSB. Ако наистина тези датировки на старозаветните събития са потвърдени на базата на един трудно оспорим сравнителен принцип с асирийски, вавилонски и египетски източници, това значи ли, че възрастта не патриарсите все пак намалява, както се твърди и в Битие (забелязах, че Авраам и Яков гонят 200-те години, докато Йосиф и Мойсей по-скоро клонят към 100). Разбира се, то винаги може да се твърди, че при последните е имало някакви необичайни събития, които са скъсили живота им на земята (примерно смъртта на Мойсей, който е предупреден, че няма да му се даде да влезе в Ханаан).

  Но на мен винаги ми е била интересно това "геометрично прогресивно" намаляване на земното битие, описано в книга Битие от Адам насетне. Какво смяташ ти по този въпрос? Каква би могла да е причината първите хора след Грехопадението да са по-"облагодетелствани" (ако въобще може да се говори за облагодетелстване, разбира се, в този случай). Възможно ли е, въпреки че те са преки участници в Грехопадението, всъщност у тях силата на заблудата да е по-малка, защото непосредствено са се разкаяли пред очите на Бога? За мен е възможно.

  Що се отнася до коментара на Joro, мисля, че в научните среди, за жалост, се води тежък спор именно относно удачността на метода с C14 за датиране на предмети/събития. Доколкото знам, според някои учени този метод няма стойност за събития, станали преди повече от 3000 години…

 • Andrew Nedelchev

  Здравей Жоро!

  Отговарям ти със закъснение от половин година, но какво да се прави. През изминалото време нямах възможност да се занимавам с блогове.

  Много основателен ти е въпросът относно непоследователното използване на въглеродния анализ като метод за датиране от евангелистите. Струва ми се, че причината се крие в прагматизма. Мнозина евангелисти са приели дадено тълкуване на Битие и възглед за възрастта на земята за авторитетни, така че в този случай подчиняват науката на Писанията. От друга страна, когато същата тази наука потвърждава разбиранията им за Библията, използват откритията като доказателства с апологетична цел. Отдавна се дразня на прагматизма в апологетиката. Едва ли не всичко е приемливо, стига да убедим даден невярващ. Мнозинството апологетични "трудове" са непоследователни в подбора си на доказателствени авторитети.

 • Andrew Nedelchev

  Здравей Марто!

  Много интересен коментар. Аз също съм се чудил на причините за постепенно намаляващата възраст на патриарсите. Сега съм склонен да не отдавам това на духовни причини, а по-скоро на физически. С развитието на цивилизацията се променят към по-лошо както околната среда, така и качеството на живот. Разбира се, нямам доказателства за това, но ми се струва очевидно от онова, което знаем за историята на човечеството. Та от тази гледна точка бихме могли да кажем, че продължителността на живота намалява вследствие на естествените промени, които се случват в околната среда, както и на все по-мъчния начин на живот.

  От друга страна, може би това е също следствие от Божиите думи в Битие 3:17-24:

  "А на човека каза:
  – Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята заради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всички дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.
  И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи.
  И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече.
  И Господ Бог каза:
  – Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не посегне да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно,
  затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Така Той изгони Адам; и постави на изток от Едемската градина херувимите и огнения меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота."

  T.e. Бог избира да съкрати живота на хората постепенно, а не веднага от Адам нататък. За това не е необходимо самите патриарси да имат някаква заслуга. Все пак, в родословието в Битие 5 гл. като че ли всички живеят много по-дълго от Аврааам и Исаак, а нямаме основание да смятаме, че всичките изброени са били разкаяли се праведници. В този смисъл, между хипотезата ми за краткостта на живота като повлияна от средата и възгледът, че това е постепенно реализиране на Божието наказание от Битие 3 гл. няма противоречие. Може би Божието наказание се осъществява и под влиянието на разрухата, която настъпва на земята в резултат на грехопадението.

  Горното, разбира се, е само хипотеза и не съм сигурен, че разсъжденията ми са напълно верни. Харесва ми обаче, че свързват в едно Божията свръхестествена намеса и естествения ход на нещата. Аз си оставам поддръжник на Честъртъновата идея, че зад случващото се в природата неизменно стои Бог, независимо дали окачествяваме едни случки като "естесвени" или "свръхестествени". (Виж Дж. К. Честъртън, "Ортодоксия", изд. "Славика", С., 1994 г.)

  Ти какво мислиш за гореизказаната хипотеза?

  Относно метода на датиране чрез въглероден анализ, знам, че не се приема еднакво радушно от всички учени. От друга страна, не бях чувал мнението, че не може да му се вярва за събития станали преди повече от 3 000 год. Интересно какъв е консенсусът по въпроса днес…